Polityka prywatności

 • Home
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności

2023-03-13 2023-06-21 15:37

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

Spis treści

Kim jesteśmy?. 1

Jakie dane zbieramy na Twój temat?. 1

Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?. 3

W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności?. 5

Twoje prawa. 5

Komunikacja i Marketing. 7

Komu udostępniamy Twoje dane?. 8

Przekazywanie danych do państw trzecich. 9

Gdzie i przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?. 9

Kontakt 10

Organy Nadzorcze. 11

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich produktów, usług, treści, funkcjonalności, technologii lub funkcji oraz wszystkich rozwiązań które oferujemy (łącznie „Usługi”).

 

Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych jest INVENTECH GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej 100A, 38-400 Krosno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344869, NIP 6842586498, REGON 180513760, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł.

 

Jakie dane zbieramy na Twój temat?

Na etapie rejestracji w sklepie internetowym zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zarejestrowania konta w sklepie internetowym i korzystania z usług oferowanych w ramach konta.

W trakcie korzystania ze strony internetowej i sklepu internetowego, możesz również dobrowolnie podać następujące, dodatkowe dane, tj.:

 • dane związane z korzystaniem przez Ciebie z usług płatniczych udostępnianych w ramach sklepu internetowego, a świadczonych przez zewnętrznego operatora płatności, w tym dane zbierane do umożliwienia Ci skorzystania z płatności elektronicznych w ramach sklepu internetowego jak również dane niezbędne do jej przeprocesowania przez operatora płatności, w tym w szczególności dane zbierane wyłącznie w celu ich przekazania operatorowi płatności niezbędne do weryfikacji i identyfikacji klienta instytucji obowiązanej, jaką jest operator płatności, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy telefonicznej lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, rozmowa nie będzie kontynuowana, a Ty możesz skorzystać z innych dostępnych form komunikacji,
 • dane, które przekazujesz Nam za pośrednictwem wszelkiego rodzaju formularzy kontaktowych żądając otrzymania oferty lub nawiązania z Tobą kontaktu oraz w trakcie takiego kontaktu.

Niezależnie od powyższego, w trakcie korzystania z Naszej strony internetowej oraz sklepu internetowego zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

 • dane o urządzeniu z którego korzystasz – gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa sieci komórkowej, z której korzystasz, Twój adres IP, ustawienia języka urządzenia, marka i typ urządzenia, system operacyjny i wersja urządzenia, typ i wersja przeglądarki oraz informacje o oprogramowaniu dotyczące urządzenia, takie jak czcionki, strefa czasowa systemu i przeglądarki, dostępne formaty wideo i audio,
 • informacje o lokalizacji – w zależności od ustawień prywatności Twojego urządzenia, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. W przypadku, gdy będziemy potrzebować danych o Twojej lokalizacji, najpierw wyświetlimy pop-up, w którym poprosimy Cię o zezwolenie lub odmowę dostępu do danych o Twojej lokalizacji na Twoim urządzeniu mobilnym,
 • dane dotyczące logowania – gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania (data Rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej,
 • dane o aktywności – zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności na stronie internetowej i w sklepie internetowym, a wśród nich datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, listy Produktów oraz banery reklamowe, w które kliknąłeś, Twoje interakcje z takimi reklamami i listami produktowymi, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje Naszej strony internetowej i sklepu internetowego.
 • pliki Cookies – wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. „Cookies” to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies.

Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:

 • jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, w tym do zapewnienia obsługi Usług w ramach płatności elektronicznych czy też realizacji wysyłki towarów,
 • jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na prowadzeniu marketingu bezpośredniego, ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego sklepu internetowego,
 • jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Twojej zgody poinformujemy Cię o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych w celu przetwarzania płatności dokonanych w ramach zakupu Naszych towarów. W zależności od metody płatności możesz zostać poproszony o podanie Nam szczegółów płatności i karty kredytowej, które następnie przekażemy dostawcy usług płatniczych w celu przetworzenia Twojej płatności. Nie przechowujemy informacji o Twojej karcie kredytowej, chyba że wybierzesz opcję zapisania takich informacji w celu ułatwienia powtarzających się płatności, bez konieczności ponownego wprowadzania danych za każdym razem. W takich przypadkach przechowujemy tylko imię i nazwisko posiadacza karty, datę ważności karty, typ karty i cztery ostatnie cyfry numeru karty. Nie przechowujemy żadnych wartości weryfikacyjnych kodu karty kredytowej. Przekazujemy jedynie takie wartości i numer karty kredytowej w sposób zaszyfrowany w celu przetworzenia płatności przez Naszego dostawcę usług płatniczych.

Wykorzystujemy Twój adres email i numer telefonu komórkowego (za pośrednictwem SMS) do przesyłania Ci propozycji i rekomendacji Naszych towarów, które mogą być dla Ciebie interesujące. Powyższe informacje są przetwarzane w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w przypadku podejmowania przez nas działań marketingowych, polegających na oferowaniu Ci Naszych towarów.

W celu poprawy jakości świadczonych przez Nas usług i zapewnienia, że Nasi pracownicy dochowują najwyższych standardów w zakresie obsługi klientów, wykorzystujemy nagrania rozmów lub korespondencję, jaką prowadzimy rozpatrując Twoje zgłoszenia, reklamacje lub odpowiadając na Twoje pytania. Powyższe kategorie informacji są wykorzystywane m.in. w szkoleniach dla pracowników oraz uwzględniane podczas wewnętrznych procesów kontroli jakości.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w opisanych celach jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ulepszaniu jakości Naszych usług oraz zapewnieniu Ci najwyższych standardów jakości obsługi.

Możesz poprosić nas o zaprzestanie wysyłania Ci takiej komunikacji marketingowej w dowolnym momencie zmieniając ustawienia w ramach swojego konta w sklepie internetowym.

W innych przypadkach niż wymienione powyżej, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego do wysyłania Ci bezpośrednich komunikatów marketingowych (za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS-ów lub połączeń telefonicznych), jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole podczas rejestracji w naszym Serwisie. Zawsze możesz zmienić zdanie i wycofać zgodę w zmieniając ustawienia w ramach swojego konta w sklepie internetowym.

 

W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności?

Polityka Prywatności może być przez Nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na Naszej stronie internetowej, a dodatkowo możemy Cię o tym poinformować za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez Nas zmiany, możesz dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

Twoje prawa

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez Nas działań.

Prawo do aktualizacji danych

W celu zapewnienia realizacji Twoich praw udostępniliśmy odpowiednie funkcjonalności w ramach Twojego Konta. Korzystając z dostępnych funkcji możesz poprawiać swoje dane osobowe, czy też zażądać usunięcia Konta i związanych z nim danych osobowych. W związku z tym, że troszczymy się o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Użytkowników żądania dotyczące realizacji Twoich praw powinny zostać zgłoszone z poziomu funkcjonalności konta lub w bezpośredniej wiadomości do Nas. Wynika to z faktu, że tylko w taki sposób mamy szansę zweryfikować, czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę, której dane dotyczą (czyli klienta Naszego sklepu internetowego). Ponadto pamiętaj, że usunięcie Twoich danych jest możliwe dopiero po zakończeniu świadczenia przez nas usług, tzn. po usunięciu konta ze sklepu internetowego.

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych

Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

Prawo to pozwala Ci zwrócić się do Nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych,
 • gdy Nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
 • gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do Naszych własnych celów przetwarzania,
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec Naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych

Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od Nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sklepu internetowego oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

W przypadku, gdy udzieliłeś Nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli udzieliłeś Nam zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych na podstawie odrębnych przepisów, również masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie.

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna: Nie będziesz musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu dwóch tygodni. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań, ich rozpoznanie może zająć Nam nieco więcej czasu. W takim wypadku poinformujemy Cię o wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.

Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, zgodnie z informacjami wskazanymi w sekcji „Kontakt”.

 

Komunikacja i Marketing

Możemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości email, i/lub SMS. Komunikacja będzie mieć na celu potwierdzenie Twojej rejestracji, informowanie Cię o zmianach na stronie internetowej i w sklepie internetowym, informowanie Cię o ofertach znajdujących się w sklepie internetowym. Ze względu na to, że wysyłanie Ci tego rodzaju komunikatów jest z naszej perspektywy konieczne, możesz nie mieć możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

Jeśli zostawisz Nam dane kontaktowe – nawet jeśli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem sklepu internetowego – skorzystamy z nich, żeby skontaktować się z Tobą i odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub przedstawić Ci ofertę, w zależności od celu pozostawienia danych. Dane osobowe osób korzystających z formularzy kontaktowych przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz udzielenia żądanej przez Ciebie pomocy lub informacji, w tym oferty handlowej.

Komunikację marketingową możesz w szczególności otrzymywać, gdy zgłosiłeś Nam chęć otrzymywania takich informacji, w szczególności wyrażając swoją zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej, w tym poprzez złożenie wyraźnego żądania jej uzyskania lub pozostawienia swoich danych w tym celu.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej przez zmianę ustawień w ramach swojego Konta.

 

Komu udostępniamy Twoje dane?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • Podmiotom powiązanym,
 • Podmiotom trzecim świadczącym usługi na Naszą i Twoją rzecz, takim jak m. in:
 1. dostawcom rozwiązań informatycznych,
 2. dostawcom rozwiązań księgowych,
 3. dostawcom usług/ narzędzi marketingowych i analitycznych (np. Google Analytics),
 4. podmiotom realizującym dostawy kupionych/ zwracanych towarów,
 5. podmiotom realizującym usługi płatnicze dostępne w sklepie internetowym.

Przeprowadzamy kontrole naszych dostawców i wymagamy od nich zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z prawem. Nie pozwalamy na to, aby nasi dostawcy przetwarzali Twoje dane osobowe do własnych celów. W ramach naszej współpracy zastrzegamy, że dostawcy mogą przetwarzać je tylko w wyraźnie wskazanych celach, zgodnie z naszymi instrukcjami.

Ponadto możemy przekazać Twoje dane Organom ścigania, Organom nadzorczym, Organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie ww. organów. Ujawnienie takich danych odbywa się zawsze w związku z wykonywaniem ciążących na Nas obowiązków prawnych.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Co do zasady – nie planujemy przekazywać Twoich danych do państw trzecich. Może się jednak zdarzyć, że któryś z dostawców wykorzystywanych przez Nas usług będzie przetwarzał powierzone dane w państwie trzecim [np. z uwagi na fakt, iż jego serwery zlokalizowane są poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: EOG)]. W sytuacjach, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG, gwarantujemy, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

 

Gdzie i przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Dane, które gromadzimy na Twój temat mogą być przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie EOG, jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia Naszym użytkownikom jak najwyższej jakości usług.

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.

W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.

Twoje dane osobowe związane z kontem klienta w sklepie internetowym przechowujemy przez czas jego posiadania w sklepie internetowym dla celów realizacji usług, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu konta, Twoje dane zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki i tak szybko, jak będzie to technicznie możliwe.

Po zamknięciu Twojego konta możemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć lub dochodzenia roszczeń i obrony przed potencjalnymi roszczeniami). Będziemy przechowywać tylko te dane, które są istotne dla takich celów i usuwać takie dane po upływie odpowiednich ustawowych okresów przechowywania lub przedawnienia lub po spełnieniu odpowiedniego obowiązku prawnego.

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania

Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych. Stale oceniamy stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitorujemy wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by:

 • chronić dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem,
 • identyfikować możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci
 • minimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka.

Pamiętaj, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

 

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw, skontaktuj się z Nami wykorzystując Formularz Kontaktowy, lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz również wysłać list na adres Naszej firmy wskazany w zakładce „Kim jesteśmy?”.

 

Organy Nadzorcze

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (adres strony internetowej Urzędu: https://uodo.gov.pl/pl)

 

Skip to content